Sữa oracare luckyway rất đa đa dạng và có nhiều thành phần dành cho nhiều lứa tuổi khác nhau,sữa oracare được biết đến với thương hiệu nhập khẩu newzealand chính hãng.