Xịt Hôi Nách-Chân Lucky Way

239.000 

Xịt Hội Nách-Chân Lucky Way

ngăn tiết mồ hôi dưới cánh nách.

giảm mọc lông vùng nách.

ngăn ngừa hoạt động của vi khuẩn gây mùi.

 

0963 139 868