Cao Tinh Nghệ

549.000  529.000 

Dùng cho các trường hợp

trẻ biếng ăn,tiêu hóa kém,phụ nữ sau sinh sức khỏe kém.Mệt mỏi.

……………..)

0963 139 868